1 gezin, 1 plan

twins

In het Centrum voor Jeugd en Gezin wordt gewerkt met de werkwijze 

1Gezin1Plan

Een 1Gezin1Plan bijeenkomst is nuttig als uw gezin te maken heeft met hulp door diverse mensen. Deze mensen kunnen bijvoorbeeld een leerkracht van school of een hulpverlener zijn. Maar ook mensen die dichtbij uw gezin staan zoals ouders, buren of goede vrienden. 1Gezin1Plan betekent dat er samen met u en deze mensen één plan van aanpak gemaakt wordt. De wensen en mogelijkheden van u als gezin zijn hierbij het uitgangspunt.De ervaring is dat het heel prettig werkt om gezamenlijk bij elkaar te komen en goede afspraken te maken.

Klik hier voor meer informatie: www.1gezin1plan.nl 

1Gezin1Plan is bedoeld om de hulp aan gezinnen zo goed mogelijk te laten verlopen. In 1Gezin1Plan werken alle hulpverleners die jouw gezin helpen samen met jou en mensen die met je willen meedenken in een team.

Hoe ziet het samenwerken volgens 1Gezin1Plan eruit?

In overleg met jou wordt iemand gekozen die de hulpverlening in jouw gezin gaat coördineren. Dit kan jij of een ander gezinslid zijn, een familielid of een goede vriend of kennis of een hulpverlener. Deze coördinator ziet er op toe dat:

  • er een team van gezinsleden en hulpverleners ontstaat, eventueel met leden van jouw familie of vrienden. Het werkt namelijk vaak goed als ook mensen die dichtbij jouw gezin staan, bijvoorbeeld grootouders, buren of goede vrienden, meewerken in dit team.
  • dit team bij elkaar komt en een gezinsplan opstelt
  • de teamleden op het juiste moment doen wat afgesproken is
  • de veiligheid van de kinderen is geregeld via afspraken in het gezinsplan
  • de hulp of de zorg die je (al) krijgt gewoon doorgaat
  • het team na enige tijd opnieuw bij elkaar komt om te kijken of het gezinsplan goed loopt en of het nodig is om nieuwe afspraken te maken.

Het gezinsplan

Het gezinsplan is een kort plan, waarin de volgende zaken worden opgeschreven:

  • de namen en contactgegevens van alle mensen die bij jouw 1Gezin1Plan zijn betrokken
  • de doelen en afspraken die met elkaar zijn bepaald
  • de bijbehorende acties met planning.

Alle mensen die betrokken zijn bij jouw gezinsplan krijgen een exemplaar. Zo kan iedereen zien wat de afspraken zijn, wanneer er wat moet gebeuren en hoe de betrokkenen elkaar kunnen bereiken. Het plan is handig voor jou en jouw gezin, maar ook voor de andere teamleden.

Waarom werken met 1Gezin1Plan?

Met 1Gezin1Plan gaan we ervan uit dat jij met je gezin veel zelf kunt doen. Als mensen om je heen zoals buren of vrienden, meewerken met het maken en uitvoeren van het plan, lukt het vaak nog beter. Doordat er verschillende hulpverleners in je team zitten, zorgen we ervoor dat er van meerdere kanten tegelijk naar de problemen én naar oplossingen wordt gekeken. Jouw wensen en mogelijkheden zijn hierbij van het grootste belang. De coördinator zorgt dat er duidelijke afspraken worden gemaakt en dat iedereen meewerkt en zijn afspraken nakomt. De coördinator houdt ook in de gaten of de acties het gewenste effect hebben. Als het nodig is, worden nieuwe afspraken gemaakt.

Hulp nodig of vragen?