Jeugdgezondheidszorg

Teeth

Voor informatie over wat de jeugdgezondheidszorg voor u kan betekenen, kijkt u dan op www.ggdru.nl/mijnkind

Consultatiebureau

In de eerste vier levensjaren maken kinderen een flinke groei- en ontwikkeling door. Samen met ouders begeleiden de medewerkers van het consultatiebureau het kind bij de groei en ontwikkeling tijdens deze eerste jaren. Klik hier voor een illustratief filmpje. Op het consultatiebureau werken artsen, jeugdverpleegkundigen en assistenten. Bij hen kunnen ouders terecht met vragen, onzekerheden en problemen.

Hieronder vindt u een overzicht van enkele taken:

_______________________________________

Gehoortest bij baby's

Hoort je kind voldoende om te leren praten? Een gehoortest geeft uitsluitsel. De test vindt plaats tijdens het eerste huisbezoek dat door een screener wordt uitgevoerd.

 • Waarom zo jong?

Uit onderzoek blijkt dat behandeling van gehoorproblemen het meest effect heeft als daarmee al heel vroeg wordt begonnen.

 • Hoe werkt het?

Hoe werkt het? Wij doen een zacht dopje in de oortjes. Uw baby slaapt ondertussen gewoon door. De gehoortest duurt maximaal enkele minuten. Het doet uw baby geen pijn. U krijgt meteen de uitslag van de gehoortest. Meer...

_______________________________________

Hielprik

De jeugdgezondheidszorg van GGD regio Utrecht draagt onder de verantwoordelijkheid van het RIVM zorg voor de hielprikscreening van pasgeborenen in de gemeente Montfoort. De screener van Kwadraad bij u langs om de hielprik te doen.

 • Wat is een hielprik?

Het RIVM laat in een kort filmpje zien hoe het werkt bij de hielprik.

 • Wanneer wordt de hielprik uitgevoerd?

Een hielprik wordt bij voorkeur in de eerste levensweek van de baby afgenomen. De uitvoerder van de hielprik heeft daarvoor zelf de materialen.

_______________________________________

Rijksvaccinatieprogramma

Informatie over inentingen

Alle informatie over het Rijksvaccinatieprogramma en de inentingen is te vinden op de website van het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).  Hier vindt u ook de link naar een aantal korte filmpjes over het hoe & waarom van het Rijksvaccinatieprogramma. Het betreft 4 filmpjes:

 • Wat is het Rijksvaccinatieprogramma? Dit filmpje gaat over het Rijksvaccinatieprogramma. Het vertelt waarom we kinderen beschermen tegen ernstige infectieziekten zoals mazelen en meningokokken C. En waarom inenten nodig is, ook al komen de meeste ziekten nauwelijks meer voor.  
 • De inentingen van het Rijksvaccinatieprogramma. Dit filmpje gaat over de inentingen van het Rijksvaccinatieprogramma. Het programma volgt een nauwgezet schema om kinderen optimaal te beschermen tegen ernstige infectieziekten.    
 • Om welke ziekten gaat het Rijksvaccinatieprogramma? Het Rijksvaccinatieprogramma beschermt kinderen tegen 12 ernstige infectieziekten: difterie, kinkhoest, tetanus, polio, bof, mazelen, rodehond, hib-ziekten, pneumokokken, meningokokken C, hepatitis B en baarmoederhalskanker (HPV). Door vaccinaties komen deze ziekten nauwelijks meer voor. 
 • Veiligheid van vaccinaties in het Rijksvaccinatieprogramma. Veel ouders hebben vragen over het Rijksvaccinatieprogramma. In dit filmpje worden de meestgestelde vragen beantwoord door deskundigen.

_______________________________________

Gezond gewicht

In het CJG streven we naar een gezond gewicht voor alle kinderen.

Overgewicht

Overgewicht is wereldwijd een explosief groeiend probleem. Ruim de helft van de Nederlandse volwassenen heeft momenteel een BMI van 25 of meer (overgewicht of obesitas). Bij ca. 14% is sprake van obesitas. Het voorkomen van overgewicht en obesitas is in de afgelopen 25 jaar behoorlijk gestegen vooral tussen 1991 en 2001. De laatste jaren lijkt dit enigszins gestabiliseerd. Een BMI hoger dan 25 komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen; bij vrouwen is er echter vaker sprake van ernstig overgewicht (CBS 2007). Ernstig overgewicht komt voor bij 12% van de volwassenen in Nederland.

Overgewicht bij kinderen

Ook bij kinderen komt overgewicht veel voor. Op dit moment heeft 1 op de 7 kinderen overgewicht (13.5 % van de jongens en 16.7% van de meisjes in de leeftijd van 4-15 jaar in de periode 2002-2004). Het percentage ernstig overgewicht ligt  boven de 3%.

Omdat kinderen met overgewicht een verhoogde kans hebben om ook op latere leeftijd (ernstig) overgewicht te hebben is preventie van gewichtsstijging bij kinderen en jongvolwassenen van belang voor preventie van obesitas. Dit geldt temeer omdat steeds meer diabetes mellitus type 2 bij kinderen wordt gesignaleerd. Borstvoeding beschermt tegen overgewicht op latere leeftijd.

Handhaven van een gezond gewicht

Speerpunten voor het handhaven van een gezond gewicht en voor de behandeling van overgewicht zijn:

 • 6 maanden borstvoeding geven zonder bijvoeding
 • goed ontbijten
 • beperkt gebruik van suikerhoudende dranken (1 à 2 keer per dag)
 • regelmatig bewegen en buitenspelen(minimaal 30 minuten per dag buiten spelen)
 • beperkt voor de tv of computer zitten(max. 2 uren per dag)

Wilt u bijhouden hoeveel u kind op een dag eet en beweegt? 
Voor een kind van 0-2 jaar, klik dan hier
Voor een kind van 2-19 jaar, klik dan hier

Kijk voor meer informatie op http://www.voedingscentrum.nl/nl/wij-zijn-jonge-ouders.aspx

Hulp nodig of vragen?